PERCEPTION แค่รู้ยังไม่พอ ต้องรู้สึกด้วย 🗝️

ความทรงจำ.
เมื่อคนเราโตขึ้น เรามักคิดว่าเรื่องราวในอดีตที่ผ่านนั้นเราลืมไปหมดแล้ว
แต่พอเมื่อเราถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างเช่น

กลิ่นของสบู่ที่เคยใช้
รสชาติของอาหารที่เคยกิน
หรือเสียงที่เคยได้ยิน
ทำไมเราถึงคุ้นเคย และจำมันได้ทั้งๆที่มันผ่านไปนานแล้ว
นั่นเป็นเพราะ เรามีการจดจำเรื่องราวผ่าน Sense of human ทั้ง 5
▪️การมองเห็น ( Eyes )
▪️การได้กลิ่น ( Nose )
▪️การได้ยิน ( Ears )
▪️การลิ้มรสชาติ ( Mouth )
▪️การสัมผัส ( Skin )
ผ่านการรับรู้ของสมอง เรียกว่า ‘Perception’
สำหรับในธุรกิจนั้น เราสามารถใช้ Perception ในการสร้าง Branding ของธุรกิจขึ้นมาได้

เคยสงสัยไหมว่า
•เวลาเดินห้างสรรพสินค้า หรืออยู่ในลิฟต์เรามักได้ยินเสียงที่เปิดวนไปวนมา
•กลิ่นของเนยหอมๆ ในร้านขนมอบ
•ป้ายโฆษณาต่างๆ ที่ผ่านตาเรา
ทั้งหมดนั้น เป็นกระบวนการสร้าง Perception ผ่านการ ทำซ้ำหรือที่เรียกว่า ‘Repeated’ และเมื่อเรา
ได้ยิน-ได้กลิ่น-มองเห็น-สัมผัส หรือลิ้มรสชาติ ซ้ำไปซ้ำมา เราจะเกิดกระบวนการบันทึกลงไปในความทรงจำ
เรียกว่า ‘Memorized Perception’

ซึ่งเมื่อ Memorized Perception ทำงานแล้วความทรงจำต่างๆเหล่านั้นจะพาเรากลับไปสู่เหตุการณ์
หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึง

ฉะนั้นการสร้าง Perception ที่สร้างสรรค์จนนำไปสู่ Memorized Perception
เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการสร้าง Branding ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างธุรกิจของเราได้ ☀️

ที่ปรึกษา, การตลาด, ทำธุรกิจ, ปรึกษาธุรกิจ, สื่อสารการตลาด, Business Consult, Marketing Communication, Branding Design, Branding, Art Business

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *