• โครงสร้าง คือรากฐานของธุรกิจ 🌱

    โครงสร้าง คือรากฐานของธุรกิจ 🌱

    ธุรกิจ !เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆ คนที่อยากมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองแต่คำถามก็คือว่า เรารู้จักคำว่าธุรกิจ ดีแค่ไหน?และเราจะเริ่มต้นยังไง ? ยากหรือเปล่าคำตอบคือ ‘ไม่ยาก แต่ไม่ง่าย’ *ถ้าเรารู้หลักการ และวิธีการผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่มองข้าม หลักการ และกระโดดเข้าไปในตลาดโดยมีความเชื่อว่า ‘ถึงไม่รู้หลักการ แต่ขอเรียนรู้จากประสบการณ์ก็พอ’ผลสุดท้ายคือ บาดเจ็บ ล้มตาย และออกจากตลาดไปในที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างธุรกิจขึ้นมามันไม่ได้ยุ่งยากและ วุ่นวายเลยสักนิด แค่เราต้องเข้าใจหลักการเริ่มต้นของมัน🍄โครงสร้างไม้ใหญ่สักต้นหนึ่ง เกิดและเติบโตมาจากเมล็ดพืชเพียงเมล็ดเล็กๆ เท่านั้นธุรกิจก็เช่นกันพอเราใช้คำว่าธุรกิจ เลยรู้สึกว่ามันวุ่นวายและยุ่งยาก ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ไม่ใช่เลยแต่ในทางกลับกันมันช่วยให้เรารอบคอบมากขึ้นด้วยซ้ำต้นไม้มีโครงสร้าง ธุรกิจก็เช่นกันมา-ดี แบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 5 ประเภทใหญ่คือ :▪️Branding and Identities▪️Analysis and Implement▪️Operation Management▪️Financial and Account▪️Research and Development ไม่ว่าขนาดของธุรกิจจะเล็ก – กลาง – ใหญ่ ก็ต้องอาศัยส่วนประกอบทั้ง 5 นี้ทั้งสิ้นและองค์ประกอบทั้ง 5ส่วนนี้ ครอบคลุมทั้ง มา-ดี อยากเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งให้กับคนที่อยากมีกิจการเป็นของตัวเอง บนพื้นฐานความรู้และเข้าใจในธุรกิจที่ตนเองกำลังทำอยู่และที่สำคัญคือ ‘มองธุรกิจบนความเป็นจริง’…